Organizace

informace o projektu najdilektora.cz a zapojených organizacích
O projektu

Portál najdilektora.cz je zatřešován organizací F-nadace pro celou Českou republiku .
Na stránkách naleznete lekce zkušených lektorů,
které jsou součástí preventivních a etických programů všech dalších zúčastněných organizací.

Významnou část práce lektorů na školách v České republice podporují:

F – nadace

f-nadace

„Podporujeme štědrost dárců vedoucí k proměně společnosti.“

Nadace pomáhá dárcům podporovat evangelizační aktivity, které nesou ovoce již od roku 1994.

Nadace Mezinárodní potřeby

Nadace mezinárodní potřeby

Podporuje program „Zdravá mládež“.

Portál vznikl ze společné iniciativy výše uvedených nadací a těchto organizací: